درباره ما

در سال 1380 فعالیت این گروه تحت عنوان بازرگانی کورنگی آغاز شد و در سال 1387 شرکت بازرگانی کورنگی با نام تجاری رویال ملاس با مدیر عاملی مهدی کورنگی و ریاست آرش کورنگی در هیئت مدیره زمینه فعالیت هایش را گسترش داد و در زمینه صادرات با کشور های امارات متحده عربی، پاکستان و هند شروع به فعالیت کرد. با توجه به فعالیت های گسترده شرکت در این زمینه امید است تا در آینده شاهد پیشرفت فعالیت ها و ارائه هر چه بیشتر خدمات در این زمینه باشیم.